About HarmonyMin succes afhænger ikke kun af hvem jeg er eller hvad jeg ved. Den afhænger også af hvem du er. Jeg vil anvende min viden og erfaring til at lede dig hen mod dit mål om at opnå bedre helbred og bedre liv. Så længe du ønsker, vil jeg guide dig mod fuldstændig helbredelse, uanset hvad din nuværende tilstand er. Stol på mig – du kan klare det meget bedre. så meget bedre at det kan være svært at tro på. Du er hvad du tænker. Tænk på din krop som en værdifuld gave, som et lille intelligent univers. Det er perfekt i sin egen skabelse. Hvis noget for tiden ser uperfekt ud, så skyldes der at kommunikation gik tabt et sted i tiden, og din krop leder efter bevidst opmærksomhed og pleje. Vores liv foregår for hurtigt og stressfyldt og vi glemmer os selv. vores daglige tanker bliver mere mekaniske og hjernen leder efter “hurtige fix” løsninger. Ofte ignorerer vi os selv indtil en alarm vækker os. Du kan ikke forvente nye resultater på baggrund af den samme gamle tænkning. Hvis du søger forandring, skal du ændre dine tænkemåder. Søg positive forandringer – lær ny positiv tænkning. Det tager tid og indsats og JEG ER HER FOR AT VEJLEDE DIG.About HarmonyMin succes afhænger ikke kun af hvem jeg er eller hvad jeg ved. Den afhænger også af hvem du er. Jeg vil anvende min viden og erfaring til at lede dig hen mod dit mål om at opnå bedre helbred og bedre liv. Så længe du ønsker, vil jeg guide dig mod fuldstændig helbredelse, uanset hvad din nuværende tilstand er. Stol på mig – du kan klare det meget bedre. så meget bedre at det kan være svært at tro på. Du er hvad du tænker. Tænk på din krop som en værdifuld gave, som et lille intelligent univers. Det er perfekt i sin egen skabelse. Hvis noget for tiden ser uperfekt ud, så skyldes der at kommunikation gik tabt et sted i tiden, og din krop leder efter bevidst opmærksomhed og pleje. Vores liv foregår for hurtigt og stressfyldt og vi glemmer os selv. vores daglige tanker bliver mere mekaniske og hjernen leder efter “hurtige fix” løsninger. Ofte ignorerer vi os selv indtil en alarm vækker os. Du kan ikke forvente nye resultater på baggrund af den samme gamle tænkning. Hvis du søger forandring, skal du ændre dine tænkemåder. Søg positive forandringer – lær ny positiv tænkning. Det tager tid og indsats og JEG ER HER FOR AT VEJLEDE DIG.About HarmonyMy success does not only depend on who I am, or what I know. It also depends on who you are. I will use my knowledge and experience to guide you toward your goal to achieve better health and better life. As long as you wish, I will guide you toward complete recovery. No matter what your present situation is, trust me – you can do much better. So much you won’t believe it. You are what you think. Think about your body as a precious gift , as a small inteligent universe. It is perfect in its creation. If at the moment something looks imperfect, it is because somewhere in time communication was lost , and you body is seaking for conscious attention and care. Our life become too fast and stresfull and we forget ourselves. Daily thinking become  more mechanical and the mind is searching for “fast fix” solutions. Often we ignore ourselves until alarm wake us up. You can not expect different result produced by the same thinking. Looking for change, change your thinking. Looking for positive change-  learn new positive thinking. It takes time and effort, and  I AM HERE TO GUIDE YOU.