Som en del af “Harmony” helse programmet giver Olga Hentze gratis AcuGraph Læsning som en del af hver ny konsultation. AcuGraph læsning er en digital læsning af dine meridianer og deres energimæssige tilstand og energiflow. AcuGraph læsning fortæller dig præcis hvad som er galt. Du kan læse mere om AcuGraph på http://www.acugraph.com/


Som en del af “Harmony” helse programmet giver Olga Hentze gratis AcuGraph Læsning som en del af hver ny konsultation. AcuGraph læsning er en digital læsning af dine meridianer og deres energimæssige tilstand og energiflow. AcuGraph læsning fortæller dig præcis hvad som er galt. Du kan læse mere om AcuGraph på http://www.acugraph.com/
As a part of “Harmony” health programm, Olga Hentze will give  a free AcuGraph reading as part of new consultations. AcuGraph reading is a digital reading of your meridians and the way energy flow in them. AcuGraph reading tells you what is wrong. read more about AcuGraph on http://www.acugraph.com/